امير المومنين علي عليه السلام می فرمایند

قيمت هر مرد کاري است که آن را نيکو انجام مي دهد.

تحول

به سایت تحول خوش آمدید

جایزه سلامت اداری

توجه به چالش هاي موجود در ارزيابي سطح سلامت اداري دستگاه هاي اجرايي و بنگاه هاي اقتصادي، شوراي سياستگذاري جايزه مديريت سلامت اداري  در نظر گرفته است نسبت به ارزيابي ساز و كارهاي مرتبط با رشد يا كاهش فساد اداري موجود در سازمان اقدام نمايد

با نگاهي به آمار منتشر شده در خصوص وضعيت مبارزه با مفاسد اداري وجود نظامي براي ارزيابي زير ساخت هاي سلامت اداري ضروري به نظر مي رسد . به همين منظور جايزه مديريت سلامت اداري بمنظور شناسايي و تقدير از سازمانهايي كه در حوزه زيرساختي انگيزشي و توانمندسازي عملكرد مناسبي داشته اند در نيمه دوم سال 1389 طراحي گرديده و تاكنون چهار دوره از اين نظام ارزيابي با اهداف سنجش توانمندي هاي موجود در سازمان جهت مديريت سلامت اداري ، سنجش نظام هاي انگيزشي موجود در سازمان جهت پرهيز از توسعه فساد اداري و سنجش نظام ها ، ساختارها و فرهنگ سازي مرتبط با سلامت اداري  تا سال 1393  اجرايي گرديده است

برای ورود به سایت سلامت اداری کلیک کنید

 

جایزه ملی بهره وری 1404

مراسم اختتاميه سومين دوره جايزه ملي بهر ه وري 1404 مورخ 22/12/1390 در سالن همايش هاي انقلاب با حضور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ، قائم مقام وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، رئيس شورا و مركز ملي رقابت و جانشين وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات برگزار گرديد . در اين مراسم از سازمان هاي حائز شرايط در چهار سطح تنديس ، سازمان پيشرو در چشم انداز 1404 ، سازمان همگام با چشم انداز 1404 و سازمان متعهد به چشم انداز 1404 تقدير گرديد .
شايان ذكر است سومين دوره جايزه بهره وري با حضور 89 سازمان از بخش هاي انرژي ، صنعت ومعدن ، پولي و بانكي ، خدمات عمومي و ساير بخش ها با شعار بهره وري و جهاد اقتصادي به منظور شناسايي و تقدير از سازمان هاي موفق در عرصه بهره وري مطابق با اهداف اسناد بالا دستي از مهر ماه سال جاري اجرايي گرديد .

برای ورود به سایت جایزه ملی بهره وری 1404 کلیک کنید